Herdeolje

Fuchs (tidligere Statoil) QUENCHWAY 22 herdeolje


QUENCHWAY 22 er en hurtigkjølende herdeolje. Produktet består av lyse, høyraffinerte oljer med nøye utvalgte additiver for de beste kjøleegenskaper.

 

Bruksområder:
QUENCHWAY 22 anbefales først og fremst til oljeherding av settherdingsstål og varmebehandlingsstål.
Produktet egner seg for alle typer herdeinstallasjoner inklusive åpne tanker, lukkede herdeovner og kontinuerlige ovner. I herdesystemet bør oljetemperaturen under normale forhold være 40–70°C.


Egenskaper og fordeler:
QUENCHWAY 22 består av en høyraffinert mineralolje med additiver som gir gode herdeegenskaper.
Dette oppnås ved effektiv brytning av dampfilmen som dannes mellom oljen og arbeidsstykket.

Produktet har effektive oksidasjonsinhibitorer som opprettholder sine egenskaper selv etter betydelig tids bruk. QUENCHWAY 22 gir god produksjonsøkonomi med lang levetid og effektive kjøleegenskaper.

 

Det brukes alt fra spillolje, matolje og annet til herding av stål i det ganske land. Ved å benytte en herdeoljeolje som er produsert til formålet økes dine sjanser for suksess betydelig. Oljedamp fra enkelte oljer kan være direkte giftig. Herdeoljen vår er beregnet til formålet og gir betydelig mindre avgasser i smia.

Denne oljen tåler svært mange varmesykluser og har tilnærmet ubegrenset holdbarhet.

Kjøp en kanne herdeolje i dag og ha glede av den i lange tider.


Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt.

Oppbevar produktet innendørs ved en temperatur mellom 5 °C og 30 °C.

Brukt væske skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende.

HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

 

Typiska data:
Farge lys brun - Visuel
Tetthet ved 15 °C 866 kg/m3 ISO 12185
Flammepunkt COC 190 °C ISO 2592
Viskositet ved 40 °C 25.0 mm2/s ISO 3104

 

OBS: Herdeoljen er en brennbar olje. Den kan antenne når du fører ditt varme stål ned i oljen.

Smiutstyr.no anbefaler derfor å herde utendørs til du har lært deg å kjenne hvordan oljen oppfører seg. Bruk en metallbeholder til å herde i og ha alltid et lokk lett tilgjengelig som du kan sette oppå beholderen for lett å kunne kvele eventuelle flammer.

 

Smiutstyr.no anbefaler: Jo større oljevolum du herder i, jo mere stabile forhold får du med tanke på oljetemperatur. Oljetemperaturen stiger alt etter hvor mye vekt du fører ned i herdeoljen. Skal du herde flere gjenstander etter hverandre er det viktig at oljetemperaturen på siste gjenstand som skal herdes ikke blir høyere enn anbefalte oljetemperaturer.

Du kan kompensere for dette med å sette herdebeholderen i et vannbad eller ta pauser så oljen får kjølt seg ned, men dette er viktig for ditt herderesultat.

  

Det er og viktig at din beholder som du har herdeoljen i er stor nok til at du kan føre ditt stål ned i oljen og gjøre en rørebevegelse helt til gjenstandesn som herdes er nedkjølt. Denne røringen motvirker koking og gasslommer rundt ditt stål og ugjevne herderesultat. Dette kan igjen medføre at ditt stål knekker eller ikke blir tilstrekkelig hard der du ønsker.

 

Vi selger herdeoljeflasker på 1 liter. Med opplysningene gitt over er det viktig at du som kunde er klar over begrensningene er så lite herdeoljevolum gir. Et enkelt knivblad kan herdes i 1 liter, men om du skal herde noe mere og eller større enn dette bør oljevolumet minst være 5 liter.

Herdeolje

kr149,00Pris
Størrelse
     
    INFORMASJON:
    Abonner på nyhetsbrevet vårt