Herdeolje

Fuchs (tidligere Statoil) QUENCHWAY 22 herdeolje


QUENCHWAY 22 er en hurtigkjølende herdeolje. Produktet består av lyse, høyraffinerte oljer med nøye utvalgte additiver for de beste kjøleegenskaper.

 

Bruksområder:
QUENCHWAY 22 anbefales først og fremst til oljeherding av settherdingsstål og varmebehandlingsstål.
Produktet egner seg for alle typer herdeinstallasjoner inklusive åpne tanker, lukkede herdeovner og kontinuerlige ovner. I herdesystemet bør oljetemperaturen under normale forhold være 40–70°C.


Egenskaper og fordeler:
QUENCHWAY 22 består av en høyraffinert mineralolje med additiver som gir gode herdeegenskaper.
Dette oppnås ved effektiv brytning av dampfilmen som dannes mellom oljen og arbeidsstykket.

Produktet har effektive oksidasjonsinhibitorer som opprettholder sine egenskaper selv etter betydelig tids bruk. QUENCHWAY 22 gir god produksjonsøkonomi med lang levetid og effektive kjøleegenskaper.

 

Det brukes alt fra spillolje, matolje og annet til herding av stål i det ganske land. Ved å benytte en herdeoljeolje som er produsert til formålet økes dine sjanser for suksess betydelig. Oljedamp fra enkelte oljer kan være direkte giftig. Herdeoljen vår er beregnet til formålet og gir betydelig mindre avgasser i smia.

Denne oljen tåler svært mange varmesykluser og har tilnærmet ubegrenset holdbarhet.

Kjøp en kanne herdeolje i dag og ha glede av den i lange tider.


Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt.

Oppbevar produktet innendørs ved en temperatur mellom 5 °C og 30 °C.

Brukt væske skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende.

HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

 

Typiska data:
Farge lys brun - Visuel
Tetthet ved 15 °C 866 kg/m3 ISO 12185
Flammepunkt COC 190 °C ISO 2592
Viskositet ved 40 °C 25.0 mm2/s ISO 3104

Herdeolje

kr149,00Pris
Størrelse
     
    INFORMASJON:
    Abonner på nyhetsbrevet vårt