top of page
FAQ: FAQ

Smiutstyr.no om ambolter

Ridgid Peddinghaus avvikler all produksjon!

15.11.2022 fikk vi informasjonen vi absolutt ikke ville høre. Emerson i USA som eier Ridgid Peddinghaus har besluttet å avvikle all produksjon av Peddinghaus produkter fra årsskiftet 2022/2023. Dette er Ambolter, skrustikker og tilbehør.

Og det som er enda verre er at produksjonen ikke tas over av andre Ridgid fabrikker. Produktene avvikles rett og slett. 

Begrunnelsen er høye stål og energipriser i Tyskland i kombinasjon med at produksjonslokaler og produksjonsutstyr er gammelt og trenger modernisering. De vil ikke ta risikoen og kostnaden med dette.

Øvrige Ridgid produkter er ikke berørt av dette.

For Smiutstyr er dette en nitrist beskjed å få. Ridgid Peddinghaus var vår første leverandør og vi har solgt tonnevis av ambolter og skrustikker til våre kunder siden vår oppstart.

Vi har en del på lager nå, men det betyr at på sikt vil det ikke være mulig å få tak i disse fantastiske produktene.

Får deg som kunde som ønsker deg et Ridgid Peddinghaus produkt betyr det at tiden renner ut.

______________________________________________________________________________________________________

Som hobbysmed er ambolten din viktigste investering. Alt annet utstyr er mulig å lage eller klare seg uten. Ambolten er sammen med essen hjertet i smien, og når du starter opp som hobbysmed er en ambolt er det første du bør skaffe deg.

Ambolten gir et avtrykk på alt du lager og den danner motkraften til kraften du påfører den. Den hjelper deg å løfte hammeren din og deformere stålet du banker på, og er i tillegg til smedens egen kropp, varmekilden og det du slår med helt essensiell i smien.

Skal du lykkes som hobbysmed må du ha en ambolt som jobber for at du skal nå dine mål.

Amboltens anatomi

Ridgid Peddinghaus sine ambolter har beholdt samme utprøvde design i generasjoner. Dette designet sikrer god stabilitet og støtte over størst mulig flate.

Enkelte ambolter er laget spesielt til forming av hestesko og har et design tilpasset dette. De har gjerne horn med store overheng gir dette redusert stivhet og rekyl ved slag ytterst på hornet. Peddinghaus Ridgid har horn av typen kremmerhus som sikrer en svært stabil ambolt.

Ambolter og rekyl

For at du skal ha en ambolt som er lett å jobbe med er du helt avhengig å ha en ambolt med god rekyl. Når du slår med hammeren på arbeidsstykket går det en trykkbølge fra hammeren gjennom arbeidsstykket ned i ambolten og tilbake til arbeidsstykket.

Har ambolten svak rekyl dempes slaget ditt i ambolten og du får redusert kraft inn i arbeidsstykket. Du må jobbe hardere for å oppnå det samme resultatet. Jo mer energi du klarer å tilføre arbeidsstykket med å slå på det jo lengre beholder arbeidsstykket varmen. Du kan utføre mer mellom hver varming.

Dette kan sammenlignes med å løpe på en sandstrand der du må jobbe hardt for å komme framover.

Støpejern har dempede egenskaper, og dette er en av grunnen til at smidde ambolter er vesentlig bedre å jobbe med.

Ridgid Peddinghaus enestående rekyl demonstreres på denne videoen.

Hvorfor en ambolt av smidd stål er å foretrekke

Ambolter til bruk til smiing av stål lages enten av støpejern eller av smidd stål.

Støpejern finnes i mange ulike kvaliteter, men felles for dem alle er at materialet har lave indre spenninger og har gode dempede egenskaper.

Støpejern er godt til å absorbere trykk og vibrasjoner, men kan ta relativt lite strekk. Det kan motstå varme godt og selve grunnmaterialet og produksjonsprosessen er rimelig.

Selve støpeprosessen er godt egnet til å produsere i store og små serier og du kan produsere relativt komplekse fasonger. Prosessen foregår ved at man lager en form av sand og heller flytende jern i og lar det stivne.

Metallets struktur blir da tilfeldig og har minimalt med indre spenninger.

Støpejern kalles gjerne stålets betong på grunn av egenskapene det har.

Typiske produkter i støpejern er: bremseskiver, ovner, kumlokk, rimelig verktøy, gryter med mer.

Smidd stål har overlegne mekaniske egenskaper i forhold støpejern og valset stål. Det kan ta både strekk og trykk, og har enestående egenskaper når det kommer til styrke og fjæring.

Ulempen med smidd stål er at grunnmaterialet er kostbart og framstillingsmetoden er kostbar og krevende.

Smidd stål er ingeniørens førstevalg når krevende maskiner og utstyr skal produseres.

Typiske produkter i smidd stål er: understellsdeler til biler, kvalitetsverktøy,  sverd med mer.

For å lage en ambolt i senkesmidd stål kreves en form (senke) av høyfast stål. Glødende stål av riktig mengde til å lage det ferdige produkt blir ført inn i senken. Deretter presses metallet inn i senken med et så stort trykk at stålet tvers gjennom blir permanent deformert. Denne kraften kan være flere tusen tonn og påføres en eller flere ganger alt etter størrelsen på emnet som skal smis.

Ridgid Peddinghaus sine to største ambolter ambolter smies ut i to stykker og sveises sammen.

Ikke mulig å smi disse i ett eneste stykke.

Amboltenes topp blir så induksjonsherdet til 60+ HRC og toppen slipt.

For å unngå kantbrudd er amboltens kant slipt lett.

Metoden gir en seig og fjærende kjerne og en svært hard overflate. (60 HRC er hardere enn en vanlig fil kan file...)

Denne måten metoden å lage ambolter på er krevende og kostbar, men gir enestående egenskaper for bruk i generasjoner. 

Ønsker du å se mere om idustriell smiing kan denne videoen være lærerik.

Så stor ambolt bør du kjøpe

Ridgid Peddinghaus ambolter finner i tre størrelser. 35, 75 og 125 kg. Hvor stor ambolt du bør velge kommer helt an på hvor store stålbiter du skal smi. Jo større metallstykker jo tyngre hammer kreves for å klare å smi helt inn i arbeidsstykkets kjerne.

Og jo tyngre hammer krever tyngre ambolt for at ambolten skal være i stand til å gi tilstrekkelig motkraft til slaget.

En pekepinn er at ambolten bør være rundt 50 ganger hammervekten du bruker mye. Altså 0,75kg til 35kg ambolt, 1,5kg til 75kg og 2,5kg til vår største ambolt.

Vår minste ambolt er stor nok til å smi knivblad og annet som ikke har for stort tverrsnitt.

75kg ambolten er stor nok for de aller fleste og 125kg ambolten er stor nok til å smi med slegge.

Våre ambolter har både rundt og 1” (25,4mm) firkanthull for feste til verktøy. Amboltprodusenter bruker gjerne en rekke ulike størrelser på firkanthull. Med 1" verktøysfeste er det lett å finne verktøy som passer. Vær obs på dette når du kjøper ambolt. 

125kg ambolten har i tillegg oppsetterblokk til stuking av stål.

Her kan du se hvordan stukeblokken eller oppsetterblokken fungerer i praksis. 

En ambolt kan aldri være for tung til å smi på. Med det i tankene bør du kjøpe så stor ambolt som du kan få bruk, har plass til og din lommebok tillater.

Kjøp av brukt ambolt

Er du så heldig å eie en god gammel ambolt - ta godt vare på den. En gammel ambolt kan være bra, men det selges mye ambolter på finn.no og andre steder som er uegnet til å smi med. Skal du kjøpe en brukt ambolt må du sørge for at toppen er plan, kantene inntakt, at den har god rekyl, er av egnet material (smidd/støpt), har ønsket tyngde og fasong. Smiutstyrs anbefaling er å heller starte med en god litt for lett ambolt enn en dårlig tung ambolt. Vekten alene sier ikke noe om kvaliteten. Det er og en stor fordel at ambolten er av et kjent fabrikat.

Du er da sikrere på at kvaliteten er god nok til at du lykkes som smed. Ambolter det er solgt mye av er Peddinghaus, Søderfors, Kolhswa, Trenton, Peter Wright med mer.

Dette er bra ambolter der du kan finne egenskaper og referanser om. Kjøper du en ambolt uten merke eller et merke det ikke finnes noe informasjon om må den studeres nøye og helst prøves. Gjør du ikke dette er det et lotteri.

Kan gamle ambolter repareres?

Vi får spørsmål om reparasjon av ambolter fra tid til annen. Tidligere var dette vanlig, men å få et godt resultat er lettere sagt enn gjort. Om du sveiser på en ny topplate, sveiser opp sidene på en ambolt eller sliper toppen vil dette definitivt påvirke amboltenes egenskaper.

Skal du sveise på sidene må du først identifisere materialet ambolten er laget av. Du må ha spesielle sveisepinner for hardsveising og den bør forvarmes til riktig temperatur.

Det å herde opp en ambolt på nytt kan man se bort fra. Til dette kreves grovt industriutstyr. Skal du i gang med en slik operasjon – undersøk med noen som kan slikt og ikke stol på alt du ser på youtube. Her er en del bra og en del direkte feil som presenteres.

Amboltstativ

Når du jobber som smed står du gjerne i samme stilling over lang tid. Da er det viktig å ha en god arbeidsstilling for å unngå belastningsskader.

Toppen på ambolten må ha riktig høyde i forhold til smeden som smir på den. Står du ved siden av ambolten med hendene rett ned bør toppen av ambolten rekke deg knokene. Og så er det variasjoner på hva folk foretrekker. Noen ønsker noen cm høyere enn knokene og noen litt lavere. Prøv deg fram å se hva som passer for akkurat deg.

Stativet kan være en stubbe fra et tre, en blokk av stokker limt eller skrudd sammen, en tønne eller kasse fylt med sand eller et sveist stativ.

Det viktigste er at ambolten står godt på en mest mulig død flate. At toppen har riktig høyde og om nødvendig at stativet med ambolten er mulig å flytte.

Ridgid Peddinghaus har et universalt stativ som passer alle våre ambolter. Det kan fylles med sand og er laget av solide stålplater. Link til amboltstativ.

En ambolts levetid

Skaff deg en god ambolt og gled deg over den så lenge din kropp har krefter til å løfte hammeren. Etter dette kan ambolten brukes i flere hundre år - ulikt alle andre bruksgjenstander vi har.

Tatt i betraktning - slitasjen på en ambolt brukt til hobbyformål er minimal i forhold til ambolter brukt profesjonelt før i tiden. Undertegnede hadde en ambolt fra tidlig 19-hundretall. Denne hadde stått på skipsverftet BMV i Bergen i 50 - 70 år. Var da godt salrygget, men fortsatt brukbar.

Men etter daglig tøff bruk i denne lange tiden og gjerne to skift/dag - det er ikke så veldig rart bruken til slutt satt sine spor.

Og så er noen få ting en ambolt ikke tåler. Skjærebrenner, sveiseapparat, vinkelsliper skal ikke brukes på ambolten.

Hvorfor koster amboltene dere selger mere enn andre leverandører?

Isolert sett koster en Ridgid Peddinghaus ambolt en relativt stor sum penger. Grunnen til dette er:

  • Den består av mye og av høyfast kostbart stål.

  • Den er framstilt med dyre produksjonsprosesser.

  • De produseres i relativt små produksjonsserier.

  • De produseres i Tyskland som er et høykostnadsland.

  • Høy vekt vekt gir kostbar transport.

​Det meste vi omgås med i det daglige er laget av rimelige materialer og så lite materiale som mulig. Høyfast smidd stål er en liten andel av alt stål som brukes og som eksempelvis finnes i kvalitetsverktøy, sportsutstyr, understell til biler med mer.

Når du skal ha et verktøy med massivt kvalitetsstål blir prisen deretter.

Kiloprisen du betaler er ca 150,- til 190 kr/kg og hvis du regner etter er dette mye lavere kilopris enn det meste annet de kan sammenlignes med. 

Smiutstyr.no påstår derfor at med tanke på hva du får, hvor lenge den varer og hvor mye glede ambolten kan gi deg - ikke er spesielt dyr.

Sammenlignet med en racersykkel, sportsfiskeutstyr, skiutstyr, turklær har både ambolter og annet smiutstyr en vesentlig rimeligere pris. Både i kilopris, varighet og verdi om du mot formodning skulle finne på å selge dette utstyret.

bottom of page