top of page

Flussmiddel for smisveising

01.mars.2021

Smiutstyr.no har fra i dag av valgt å endre navnet på produktet borax til "flussmiddel for smisveising."

Produktets innhold er identisk, og grunnen til at vi gjør dette navnebyttet er at kunder har tatt kontakt med oss og ønsker å bruke produktet til ulike formål som potensielt kan være helseskadelige.

Dinatriumtetraborat-pentahydrat som er innholdets kjemiske navn har et sikkerhetsdatablad med begrensninger og advarsler som må følges. 

Håper at vi med dette navneskiftet kan rette salget mot smeder.

Boraks er et mineral som det finnes i naturen i blant annet California, Russland og Tibet.

I den kjemisk framstilte formen vi selger det er det er hvitt på farge og ligner på finkornet sukker.

I tidligere tider var borax noe som var lett tilgjengelig overalt, men slik er det ikke lengre.

Smiutstyr kjøper derfor inn produktet i store enheter og pakker om til kjemikaliebestandige flasker i plast med barnesikker kork.

Om den ikke eksponeres for fuktighet har den tilnærmet ubegrenset holdbarhet.

Om du vil lese hva professor Bjørn Pedersen ved universitetet i Oslo skriver om boraks kan du gå til denne siden.

Smisveising:

Om du skal smisveise sammen to eller flere stålbiter må stålet varmes opp til stålet blir klebelig og utsettes for trykk.

Stål har egenskapen at det oksiderer raskt når det blir oppvarmet og du får glødeskall. Om du banker sammen to metallbiter med glødeskall mellom er sjansen stor for at du får sveisefeil og en dårlig sveis.

Varmer du derimot opp stålet til det blir lett rødglødende og drysser over borax vil den smelte og bli som et tett glasur. Denne tette glasuren holder okygenet borte fra området som skal sveises og hindrer dannelsen av glødeskall. Denne glasuren tåler videre oppvarming til sveisetemperatur uten å koke bort eller påvirke stålet.

Når du nå banker stålbitene sammen vil du med riktig temperatur og trykk få en perfekt sveis som er like sterk som grunnmaterialet.

Å bli god på dette er krever trening.

Denne videoen viser hvordan dette gjøres. 

Advarsler:

Borax har noen advarsler som det er verdt å merke seg. Det kan i følge datablad skade fertilitetsevnen.

Les derfor pakningsvedlegget nøye og følg produsentens anbefalinger med tanke på verneutstyr.

Borax selges kun til profesjonell bruk. 

bottom of page