top of page

Blåkull og et nettverk av distributører

På grunn av krigen i Europa er det leveringsproblemer med Blåkull. 

Det er nå full eksportstopp fra Polen. Av denne grunn ønsker enkelte av våre distributører å beholde det de har på lager til eget bruk. Dette står de så klart fritt til å gjøre og vi har fjernet navn fra denne listen.

Vi har en diger bestilling inne hos produsent og en lang liste kunde som vil kjøpe så snart det åpnes opp for eksport. 

Smiutstyr.no sine underleverandlrer av Blåkull.

Personene og selskapene i listen under aksepterer at hobbysmeder tar kontakt og kjøper enkeltposer av Blåkull. Alt for at det skal billigere og enklere for deg som kunde å skaffe kvalitetssmikull.

Navn: Steinsenteret Åsane sand og singel

https://steinspekter.no/steinsenteret-asane-sand-og-singel/

Adresse: Salhusvegen 54 (Vestland fylke)

Telefonnummer: 55 19 97 76

Navn: Jan Kirkholt

Adresse: Stuttvegen 10, 7053 Ranheim (Trøndelag fylke)

Telefonnummer: 901 46 372

Supert om flere kan distribuere Blåkull så dette produktet blir tilgjengelig for småforbrukere i det ganske land.

En av fordelene med å bruke gass som energikilde er at det er så enkelt å få tak i gass.

Det er et omfattende nettverk av distributører i det ganske land. Gassautomater, bensinstasjoner, hagesentre med mer gjør at du som oftest ikke trenger å reise langt for å få tak i gass. 

I tillegg er gassen som selges av en standardisert kvalitet som sikrer at du som kunde får det produktet du har betalt for.

For smikull er dette en annen verden. I tidligere tider var nok smikull noe som kunne kjøpes lokalt, men slik er det ikke lengre. Smikullet som selges i Norge i dag et importert noen få  enkelselskaper og det eksisterer ikke noe nettverk for distribusjon.

Her er ingen standardisert kvalitet og det er store variasjoner brennverdi, slaggmengde, hvor mye det røyker, svovelinnhold og at kullet har riktig kornstørrelse. Digre biter er like lite ønskelig som støv og rusk.

Derfor har smeder i det ganske land hatt utfordringer med å få tak i godt kull i en årrekke. Og om kvaliteten har vært bra har gjerne prisen og fraktprisen vært høy.

Det å frakte paller med smikull til et lager i Norge for så å pakke det om til mindre enheter og sende det til sluttkunder er en dyr måte å distribuere kull på. 

Dette har vi i Smiutstyr.no gjort noe med.

For det første selger vi Blåkull som er produsert av et stort selskap i Polen som leverer jevn og prima kvalitet. 

Vi selger tre paller a 990 kg til lav pris inkl frakt om gangen. Ønsker du større mengder bil prisen bli vesentlig redusert.

Disse leveres med bil uten lift direkte fra produsent. Mottakeradresse må truck, traktor eller en rampe for å lesse pallene av bil. Du som kunde kan da forsyne deg selv og lokale hobbysmeder med kvalitetskull - rett og slett en liten dugnad for landets hobbysmeder.

Ditt navn føres om ønskelig opp på listen over så kunder som vil ha enkeltsekker kan vite hvor de skal henvende seg.

  

Pallene kan lagres utendørs, men plastposene som kullet er pakket i brytes til slutt ned av sollys. Så om de skal stå utendørs i årevis er det en fordel med noe som hindrer sollyset å treffe pallen.

Selve Blåkullet har ubegrenset holdbarhet.

Dette er delingsøkonomi i praksis og her er noen skatteregler det er verdt å merke seg med.

Om du er distributør uten foretak skal dette være hobby, i liten skala og profittmengde må være i.h.t. skatteetatens bestemmelser:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/er-jeg-naringsdrivende/

Om du har et selskap som dette selges gjennom er det naturligvis ingen grense hvor mye du kan selge og tjene.

Kunne du tenke deg å være med på denne dugnaden?

Ta i så fall kontakt med Smiutstyr.no for å komme i gang.

bottom of page