top of page

Essetrau av Tsjekkisk type av solid støpejern som er lakkert sort utvendig i varmevestandig lakk og lys grå i varmebestandig belegg innvendig.

Selve trauet trauet måler 215x225mm.

Essetrauet veier 30 kg.

Tegning av selve essen kan sees på denne linken:

https://www.angele-shop.com/media/pdf/2a/ef/e2/00315110-dw-m-c10-c15.pdf

Noe av forskjellene mellom dette essetrauet i forhold til andre esser er knyttet til selve dysen som tilfører luft til forbrenningen.

For det første er blåsehullet hevet godt over bunnen av trauet.

Dette gjør at du kan smi i lange økter uten at slagg fra forbrenningen renner ned og tetter til blåsehullet.

Det andre er at luften passerer blåsehullet i et skråfortannet tannhjul som setter rotasjon på luften før forbrenningen. Dette gjør at luften roterer opp gjennom forbrenningen og skaper en bedre forbrenning.

Varmen blir bedre fordelt og du unngår den intense heten som kommer rett ved ordinære essedyser. (Dette med å forbedre forbrenningen med rotasjon er et velkjent prinsipp som blant annet brukes på jetmotorer på fly.)

Det tredje er at i selve essetrauet kan du legge i  ilegg eller bananer av støpejern.

Disse kan kjøpes separat og finnes i både 50mm og 90mm byggehøyde.

Selve dysen med propell er nå tilgjengelig som ekstrautstyr.

https://www.smiutstyr.no/produktside/dyse-propell-til-tjekkisk-kullesse

Hensikten med disse er at du kan variere volumet i selve essen med en og samme esse.

Skal du smi noe lite kan du fyre opp essen med ileggene i og en liten flamme og få en sparsommelig esse.

Ileggene er også med å magasinerer varmen i essen.

Skal du smi større gjenstander fjerner du bare ileggene og fyrer opp.

Da har du stor nok esse til det aller meste. Dette er intet mindre enn genialt.

To essestørrelser i en og samme esse! I motsetning til konkurrerende esser står spakene som styrer luftventil og slaggutkast fjellstøtt under smiing.

Vil du lese mere om denne essen kan du lese Håvard Berglands bok "Kunsten og smi" på side 25 der han beskriver at han er svært fornøyd med akkurat denne essen.

Essetrau av Tsjekkisk type