top of page

Flussmiddel og Superfluss til smisveising.

Innhold flussmiddel: 100% Dinatriumtetraborat-pentahydrat (Borax)

Innhold SUPER-fluss: Dinatriumtetraborat-pentahydrat og tilsetninger.

Mere informasjon om bruk av produktet kan finnes på denne siden.

 

SUPER-fluss et et flussmiddel som er utviklet for å forenkle sveiseprosessen.

Det er dermed lettere å få til en god sveis da det har partikler og tilsetninger som setter i gang kornveksten og sveiseprosessen.

Produktet er grått på farge og har en egenvekt på 1,4kg/liter mot 1,0kg/liter på vanlig flussmiddel.

Smiutstyr anbefaler Superfluss til all smisveising - og grunnen til dette er enkel og ren fysikk.

Flussmiddel er et passivt stoff som hindrer oksygentilgang i sveisesonen. Uten oksygen får du ikke jernoksid og forutsetningene for smisveis et tilstede med riktid temperatur og trykk.

Superfluss hindrer også oksygentilgang, men i tillegg fungerer dens partikler som en akslerator for kornvekst og dermed sveiseprosessen. Du må fortsatt ha både temperatur og trykk, men sansynligheten for sveisefeil reduseres betydelig!

 

Har hatt mange kunder som er overrasket over hvor stor forskjellen og effekten av dette er.

Er du en superrutinert smed som har full kontroll på smisveising og alltid får feilfrie sveiser kan du bare fortsette som før.

Men Smiutstyr.no opplever at dette med smisveising er vanskelig og at det er en del sveiser der ute som det er feil på. Til disse kundene - forsøk Superfluss og du vil ikke gå tilbake.

 

Et tips for å enkelt å posjonere ut flussmiddel på ditt stål kontrollert er å bruke en gammel ketshupflaske til å tømme fra.

Må så klart vaskes, tørkes, gammel etikett fjernes og merkes tydelig hva den inneholder så ingen bruker flasken feil. 

 

Sikkerhetsdatablad sendes ut på forespørsel.

Signalord : Fare

Redegjørelser om fare : Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

Redegjørelser om forholdsregler Respons : Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Forebygging: Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Avhending : Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

Produktet selges til proffesjonell bruk. 

Flussmiddel til smisveising og SUPER-fluss

PrisFra kr 109,00
Mva. Inkludert |
<