top of page

Bygge egen smipresse

Det å bruke hydraulisk kraft til å smi med er en velkjent og utprøvd teknikk.

Så godt som alt kommersielt smigods av litt tykkere tverrsnitt blir i dag smidd med hydraulikk.

Til hjemmebruk er det godt egnet til mye, men det er annerledes enn å smi med enn å smi med f.eks luft eller fjærhammer. 

Du har større kraft og lengre kontakttid med en hydraulisk presse. Bakkene tar dermed opp mere varme fra ditt smigods og dette er en vesentlig forskjell. 

Men med trening og med riktige bakker kan dette likevel bli svært effektivt og veldig bra.

Smipresser kan kjøpes av norske agenter, importeres selv eller bygges selv.

På grunn av kostnaden med å kjøpe velger mange kunder å bygge sin egen smipresse.

Smiutstyr.no gir på denne siden noen tips hvordan dette kan gjøres og hvilke komponenter som kan benyttes.

 

1. Noen kunder bor på gård og har tilgang på traktor med hydraulikkuttak. 

En traktor løser mange utfordringer. Her har du riktig trykk, plenty med kraft, tank, filter og oljekjøler innebygget i traktoren.

2. For de som ikke har tilgang på traktor må en annen kilde til kraft skaffes.

Å kjøpe alle hydraulikkomponentene kan bli kostbart og noen kunder velger å bruke en vertikal vedklyver til denne jobben.

Du kan bruke kløyveren som den er og bare tilpasse bakker på eksisterende maskin.

F.eks denne: 

https://www.biltema.no/fritid/hage/hagemaskiner/vedkloyver/vedkloyver-8-tonn-2000042854

Andre demonterer overnevnte maskin, bruker elmotor, hydraulikkpumpe og hydraulikkomponenter og lager sin egen presse.

Skal du smi med kontinuerlig drift vil oljen bli varm. Da kan det være en ide å han en større tank og termometer så du hindrer overoppheting av ditt system.

Tips til tank:

https://www.wee.no/hydraulikk-tanker/hydraulikk-tank-20-l

Tips til ventil:

https://www.wee.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&b_kid=1739735&b_id=1702082

Sylinder i vedkløyver har gjerne 600mm slaglengde og en diameter tilpasset kraften som er ønskelig til å kløyve ved. Du trenger gjerne ikke mere enn 150mm slaglengde for å smi og ønsker gjerne noe større kraft. 

En ny sylinder kan derfor og være en ide.

Det er kunder som har kjøpt den foreslåtte kløyver, plukket deler og bygget helt ny presse med større tank, kraftigere sylinder og ventil. 

Prisen på et slikt prosjekt kommer gjerne på ca 15.000,- Dette er gjerne en brøkdel av en tilsvarende industriell presse. Betinger så klart at jobben gjøres selv. 

 

For ordens skyld på det nevnes at godkjenninger og garantier forsvinner når det gjøres endringer på en eksisterende maskin. En slik maskin kan ikke benyttes av ansatte i en bedrift og det forventes at de som setter i gang et slikt prosjekt har nødvendige kunnskaper og kompetanse for jobben.

Men dette gjøres i det ganske land og det er ikke noe galt med det. Men risiko må man stå for selv.

Her er noen bilder av kunder som har gjort en slik ombygging delene beskrevet over og med stor suksess.

image0000001.JPG
image0000011.JPG
bottom of page